Certyfikat ISO

Nasza firma może pochwalić się certyfikatem PN EN ISO 9001. Aby otrzymać taki certyfikat należy spełniać wszystkie warunki zawarte w normie prawnej. Wskazuje ona zestaw wymagań odnośnie systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. W Polsce certyfikat ISO nadaje Polskie Centrum Akredytacji.

Posiadanie certyfikatu ISO niesie wiele korzyści dla firmy:

  • Podnosi prestiż firmy
  • Usprawnia systemy zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Zapewnia dobrą obsługę klientów
  • Poprawia przepływ informacji

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN EN ISO 9001) jest także atutem przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz o udzielenie zamówienia publicznego. Firma z certyfikatem ISO postrzegana jest jako bardziej profesjonalna i godna zaufania.

Pobierz certyfikat w formacie PDF:

iso